Ka Welo Ana A Ka Lā...

The Setting of the Sun...

Comments