After the shocking events of yesterday at the U.S. Capitol, the first thing I did when I woke up this morning was to start assembling a Kānaka 'Ōiwi Care Package to send to Hawai'i Congressman Kai Kahele.

Kānoa 'awa...
'Apu 'awa...
Malo 'ula'ula...
Mahiole hoaka...
Lei Niho Palaoa...
'Ahu'ula 'alaneo...
Akua ka'ai...
Akua Kihawahine...
Kūpe'e ho'okalakala...
Mea kaua...
Spam...

We Kai guys stick together...

Comments