Rise...


Kū i ka Pono...
Kū'e i ka Hewa...

Stand for Righteousness...
Resist Injustice...

Comments