Pono...


O ka Pono ke hana 'ia a iho mai na Lani...
Continue to do good until the Heavens come down to you...

'Ōlelo No'eau #2437
Mary Kawena Pukui 

Comments