Kūpa'a...


Stand Steadfast...
In Your Mana...

Kūpaʻa kākou mahope o ka Mauna...
We are Loyal to the Mauna...

Comments