Makalapua...


Makalapua 'oe...
Honihoni ia 'oe i ka hanu Aloha...

You are the flower which blooms...
You are kissed with the breath of love...

Comments