Pono i...


Mahalo no ia 'oukou pakahi apau, e na hoa aloha. Na kia'i. E holomua kakou no ka hali'a aloha no na kupuna i hala. Ua mau ke ea o ka 'aina i ka pono...

Thank you to each and everyone one of you, my friends. Guardians. Let us move forward together for the loving memory of our ancestors. The life of the land is perpetuated in righteousness...

Comments